อาหารภาคเหนือและอาหารไทยพื้นถิ่นร่วมสมัย

ได้รับแรงบันดาลใจจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมในปาย อาหารพื้นถิ่นของเรารังสรรค์ขึ้นมาโดยใช้สูตรอาหารดั้งเดิมของชาติพันธ์ต่างๆนำมาประยุกต์และนำเสนอในแบบของเรา เช่น อาหารของชาวล้านนา อาข่า และ ไทยใหญ่ ดังนั้นเราจึงรับรองได้ว่าท่านที่ได้ลิ้มรสอาหารประเภทนี้ของเรา จะรู้สึกได้ถึงความแตกต่าง แปลกใหม่ เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอน

อาหารตะวันตก

เรานำเสนออาหารประเภททาปาสสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนในบรรยากาศที่สบายๆ
อาหารของเราทุกจานปรุงสดใหม่ด้วยวัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ

เรามีบริการทัวร์ชมพื้นที่เกษตรสำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชมแหล่งวัตถุดิบอาหาร โดยท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์หน้ารายการท่องเที่ยวของเรา