Meetings

ห้องประชุมของเราเหมาะสำหรับการรับรองกลุ่มขนาดเล็กที่ต้องการสัมมนาหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานร่วมกัน
ห้องประชุมสามารถรับรองได้สูงสุด 25 ท่าน มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอาทิเช่น เครื่องและจอโปรเจคเตอร์ ระบบเครื่องเสียง อินเตอร์เนต และเครื่องปรับอากาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม