นโยบายป้องกัน โควิด 19

ทางเข้า-ออกทางเดียว

รีสอร์ตใช้ทางเข้า-ออกเพียงช่องทางเดียว ซึ่งใช้ร่วมกันทั้งลูกค้าและพนักงาน ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรองโดยการตรวจวัดอุณภูมิร่างกายทุกครั้งที่จะเข้าพื้นที่


ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา จะไม่ได้รับอนุญาตใหเข้าไปภายในพื้นที่


ลูกค้าที่มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศา จะต้องเข้าไปกักตัวในห้องที่แยกไว้เฉพาะผู้มีอาการป่วยเท่านั้น และจะต้องได้รับการตรวจอย่างละเอียดจากฝ่ายสาธารณสุขของอำเภอปาย

 

สมุดบันทึก

ผู้จัดการรีสอร์ตจะเป็นผู้ทำการบันทึกประวัติการเดินทาง และอาการที่ผิดปกติของทุกท่าน


อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาด

พนักงานฝ่ายบริการ: สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือตลอดเวลาที่ให้บริการ

ฝ่ายครัว: สวมหน้ากากและถุงมืออนามัยตลอดการทำอาหาร

ฝ่ายทำความสะอาด: สวมหน้ากากและถุงมืออนามัยตลอดเวลาที่ทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่สาธารณะ

พนักงานยกสัมภาระ: สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือเมื่อยกสัมภาระไปยังห้องพัก

พนักงานขับรถ: สวมหน้ากากอนามัยในขณะขับรถรับ-ส่ง


ระเบียบของห้องอาหาร
โต๊ะอาหารแต่ละโต๊ะใช้ 1 ครั้งต่อรอบการบริการ (อาหารเช้า กลางวัน และเย็น) เพื่อให้มีเวลาในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อสำหรับผู้เข้ารับการให้บริการรอบถัดไป

ท่านสามารถดูเมนูออนไลน์ได้จากแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือของท่าน หรือเมนูกระดาษที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวสำหรับลูกค้าที่ไม่สามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้

 อาหารถูกปิดอย่างมิดชิดก่อนเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารหรือห้องพักของลูกค้า

 

ระเบียบการใช้รถ

ทำความสะอาดด้วยการฆ่าเชื้อบริเวณที่เป็นพื้นที่สัมผัสร่วมกันในทุกครั้งหลังการใช้รถเช่น

  • ที่จับประตูรถทั้งภายในและภายนอก
  • ปุ่มเปิดหน้าต่าง
  • เข็มขัดนิรภัย

การทำความสะอาดห้องพัก
ใช้เครื่องโอโซนฆ่าเชื้อทุกห้องพักทุกครั้งก่อนเปิดห้องให้ลูกค้าท่านใหม่เข้าพัก ห้องทุกห้องได้รับการทำความสะอาดด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสร่วมกัน เช่น

  • รีโมทเครื่องปรับอากาศ
  • รีโมทโทรทัศน์
  • ปุ่มกดโทรศัพท์และที่จับ
  • ที่จับประตูทั้งด้านในและด้านนอก
  • อ่างอาบน้ำและก๊อกน้ำ
  • ปุ่มกดชักโครกและสายชำระ
  • สวิตช์ไฟ 

ผลิตภัณฑ์ล้างมือ
แอลกอฮอลล้างมือถูกเตรียมไว้ให้บริการในบริเวณที่เป็นพื้นที่ส่วนรวม

แผนปฏิบัติการในกรณีที่พบผู้ป่วยที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นโควิด 19

 
พนักงาน

ตัวคัดกรอง: อุณหภูมิร่างการสูงกว่า 37.5 องศา หรือมีอาการไอ หรือมีความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจ

พนักงานที่มีอาการผิดปกติ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำงาน

บันทึกรายชื่อพนักงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพนักงานที่มีอาการป่วยต้องสงสัย คอยติดตามอาการของพนักงานเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด

พนักงานที่มีอาการต้องสงสัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาทำงานจนกว่าจะได้รับการรับรองจากแพทย์ว่าเป็นผู้ที่ปลอดเชื้อ และต้องรักษาตนเองจนหายป่วยก่อนแล้วจึงกลับมาทำงานได้

 

ลูกค้า
หากลูกค้ามีอาการไอแต่ไม่มีไข้ ลูกค้าท่านนั้นจะยังคงได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของรีสอร์ต แต่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะหากมีอาการไอ

หากลูกค้ามีไข้สูงกว่า 37.5 องศา ลูกค้าท่านนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ของรีสอร์ต แต่จะต้องเข้าพักในห้องพักที่แยกโซนออกมาจากพื้นที่ส่วนหลักของรีสอร์ต ซึ่งห้องพักนี้มีความสะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเช่นเดียวกับห้องพักอื่นๆภายในรีสอร์ต

ลูกค้าสามารถอยู่ภายในห้องพักตลอดการเข้าพัก หรือเชคเอ้าท์ก่อนกำหนดได้ตามความต้องการหากได้รับการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขแล้วว่าท่านไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องกักตัว

หากลูกค้ามีสัมภาระในห้องพักที่อยู่ในโซนหลักของรีสอร์ต พนักงานของเราจะเป็นผู้ย้ายสัมภาระของท่านมายังห้องพักที่อยู่ในโซนแยกตัว

ในระหว่างการเข้าพัก ลูกค้าสามารถสั่งอาหารหรือบริการอื่นๆมาส่งที่ห้องพักได้

ถ้าหากลูกค้าประสงค์จะเชคเอ้าท์ก่อนกำหนด ท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนสำหรับวันที่ยังเหลืออยู่ หากลูกค้าประสงค์จะอยู่ต่อหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานสาธารณสุขให้มีการกักตัวไว้ก่อน ท่านจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักที่ถูกลง หรือราคาห้องละ 1,800 บาทต่อคืน