นโยบายป้องกัน โควิด 19

เรเวอรี่ สยาม ได้ใบรับรองมาตรฐาน SHA Plus ด้านสุขอนามัย และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด

  • พนักงานของเรา 100% ได้รับวัคซีน อย่างน้อย 2 เข็ม
  • พนักงานบริการทุกคน สวมใส่หน้ากาก เพื่อความมั่นใจของลูกค้า
  • เราใช้แอพเมนู เพื่อลดการสัมผัส
  • โต๊ะอาหาร และ รถตู้ บริการลูกค้า ได้รับการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อหลังการใช้งานในทุกครั้ง
  • ห้องพักได้รับการฆ่าเชื้อด้วยการอบโอโซน และเช็ดถูด้วยแอลกอฮอล์